Κουκέτα Flag με ένα γραφείο και ξύλινη σκάλα μπροστά

Κουκέτα Flag με ένα γραφείο και ξύλινη σκάλα μπροστά

Κουκέτα Flag με ένα γραφείο και τροχήλατα συρτάρια αποθηκευτικού χώρου και ξύλινη σκάλα μπροστά σαν τρόπος ανάβασης.
Η ξύλινη σκάλα μπροστά, αποτελεί εκείνο τον τρόπο ανάβασης που καταλαμβάνει τον λιγότερο δυνατό χώρο στο δωμάτιο.

Περιγραφή