Κουκέτα Frame Δρυς με ξύλινη σκάλα

Κουκέτα Frame Δρυς με ξύλινη σκάλα

Κουκέτα Frame Δρυς με  ξύλινη σκάλα  μπροστά σαν τρόπο ανάβασης.