Κουκέτα Frame με διάδρομο-βιβλιοθήκη και σκάλα τριών πατημάτων πίσω

Κουκέτα Frame με διάδρομο-βιβλιοθήκη και σκάλα τριών πατημάτων πίσω

Κουκέτα Frame με  και διάδρομο-βιβλιοθήκη και σκάλα τριών πατημάτων πίσω σαν τρόπο ανάβασης.
Ο διάδρομος πίσω προσφέρει ασφαλή πρόσβαση στο πάνω κρεβάτι, καθώς και πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.

In stock