Χαμηλή κουκέτα Flexy με ένα γραφείο και συρόμενο μηχανισμό κρεβατιού

Χαμηλή κουκέτα Flexy με ένα γραφείο και συρόμενο μηχανισμό κρεβατιού

Χαμηλή κουκέτα Flexy με ένα γραφείο και συρόμενο μηχανισμό κρεβατιού φιλοξενίας

Χαμηλή Κουκέτα  +  ξύλινη σκάλα 110€
Χαμηλή Κουκέτα  + σκάλα 3 πορτάκια στο πλαι
Χαμηλή Κουκέτα +  διάδρομος πίσω